Wystąpienia wolnomularskie (tzw. deski)

wnętrze jednej z polskich lóż wolnomularskichLoża jest miejscem spojonej, intelektualnej dyskusji o różnorodnym charakterze - m.in. społecznym, filozoficznym, historycznym czy symbolicznym. Punktem wyjścia do takiej dyskusji jest często przygotowane przez Brata czy Siostrę wystąpienie, nazywane zwyczajowo deską. Najstarsza zachowana deska lożowa pochodzi z 1599 roku i jest przechowywana w Loży nr 1 w Edynburgu. Warto jednak podkreślić, że żadna z desek nie jest w założeniu pracą naukową, która ma przedstawiać określoną Prawdę Obiektywną. Loża nie jest instytutem akademickim. Deska to raczej bardzo indywidualne, subiektywne i autorskie spojrzenie na daną kwestię. Rolą takiego wystąpienia nie jest więc wyłożenie ex cathedra pewnej nauki, ale raczej zapis własnych przemyśleń i zaproszenie do stawiania własnych pytań i udzielania własnych odpowiedzi przez grono słuchające.

Poniżej znajdziecie Państwo wybór fragmentów upublicznionych tekstów wygłoszonych w ramach Loży Karol Marcinkowski. Mamy nadzieję, że pomogą one zrozumieć, czym jest wolnomularstwo i na czym polegają prace Loży.

Dostępne deski wolnomularskie: