O Wielkim Wschodzie Rzeczypospolitej Polskiej

Pieczęć Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej PolskiejWielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej jest suwerenną obediencją wolnomularską nurtu romańskiego (adogmatycznego). Do Lóż przyjmowane są zarówno kobiety, jak i mężczyźni - na równych prawach. Zgodnie z zasadami wolnomularstwa uniwersalnego, kandydatami mogą być osoby wierzące, agnostycy oraz ateiści. Zasady WWRP oparte są o założenia ideowe masonerii wyrażone w Konstytucji Andersona z roku 1723.

W wymiarze formalnym, Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej jest legalnym, świeckim stowarzyszeniem filantropijnym, filozoficznym i postępowym. Zasady, którymi kierują się członkowie to: wysokie standardy etyczne, wzajemna tolerancja, poszanowanie innych i samego siebie oraz wolność sumienia.

Dewizą Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej jest zawołanie "Wolność, Równość, Braterstwo".

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Tradycje historyczne

Loże tworzące Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej restytuują i kontynuują szczytne tradycje wolnomularstwa polskiego, którego korzenie sięgają XVIII wieku. Jesteśmy symbolicznymi dziedzicami spuścizny Wielkiego Wschódu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego (powstałego w 1783 roku) oraz Wielkiego Wschodu Narodowego Polski. Jednocześnie jesteśmy także częścią uniwersalnego ruchu wolnomularskiego łączącego wszystkich ludzi wolnych i dobrych obyczajów, niezależnie od kraju pochodzenia, rasy czy wyznania.

W ramach Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej pracują najstarsze polskie loże romańskie.

Zapraszamy także na oficjalną stronę Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej.

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Cele i zasady działania

Celami WWRP są:

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja, nie zajmuje się polityką i nie wyraża stanowiska w sprawach politycznych. Nasza działalność nie jest związana w żaden sposób z działanością religijną. Zgodnie z duchem Starych Praw, uważamy, że każda dyskusja o polityce i religii w Loży jest zakazana.

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją adogmatyczną. Nie wymaga od swoich członków wiary w Boga ani uznawania jakiegokolwiek innego dogmatu teologicznego pod żadną postacią. Przeżycie religijne i transcendentalne uważamy za indywidualną sprawę każdego człowieka. Zgodnie z duchem Wolnomularstwa Uniwersalnego, przyjmujemy w nasze szeregi ludzi wierzących, agnostyków i ateistów na równych prawach.