Czym jest wolnomularstwo?

Wolnomularstwo, zwane także masonerią to termin szeroki i wewnętrznie zróżnicowany. Wbrew pozorom, odpowiedź na pytanie "czym jest wolnomularstwo" wcale nie jest prosta, bowiem istnieje bardzo wiele bardzo różnych definicji wolnomularstwa.

przekazywanie fartucha masońskiegoW dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wolnomularstwo jest dobrowolnym, głęboko humanistycznym ruchem filozoficzno-społecznym stawiającym sobie za cel poprawę losu Ludzkości - głównie poprzez samodoskonalenie jego członków (wolnomularzy). W swoich tradycjach, wolnomularstwo posługuje się zestawem wieloznacznych symboli, przekazywanych od pokoleń przez kolejnych Mistrzów. Symbole te w znakomitej większości nawiązują do historii masonerii jako cechu kamieniarskiego - stąd obecność cyrkli, węgielnic, pionów i poziomic.

Wolnomularstwo jest jednocześnie ruchem inicjacyjnym, odwołującym się do niezwykle starych tradycji (sięgających czasów średniowiecznych). Jedna z głównych teorii zakłada, że w czasach średniowiecznych, ówcześni kamieniarze (ang. stonemasons) zrzeszali się w gildiach, w których wspólnie zgłębiali tajniki matematyki, sztuki i architektury. To właśnie dlatego masoni podczas prac Loży noszą specyficzne stroje, pełne symboli i alegorii.

przekazywanie fartucha masońskiegoWspółcześnie Wolnomularze spotykają się w grupach, zwanych lożami. Słowo to także wywodzi się z języka angielskiego, w którym terminem lodge nazywano prowizoryczny warsztat kamieniarski znajdujący się poza siedzibą gildii. Loża skupia zazwyczaj kilka lub kilkanaście osób i cieszy się autonomią. Spotkania (nazywane pracami Loży) odbywają się zwykle raz lub dwa razy w miesiącu.


W wymiarze bardziej osobistym, Wolnomularstwo jest często określane przez samych masonów jako: