Loża masońska "Karol Marcinkowski"

Loża wolnomularska "Karol Marcinkowski" jest starą i zasłużoną lożą masońską. Powstała w roku 2002. Skupiała przede wszystkim środowiska akademickie, z których jakości słynie stolica Wielkopolski. Później jednak jej koleje były zmienne. Część wolnomularzy, zwłaszcza tych starszej daty, wycofała się z aktywnego życia lożowego. Inni rozproszyli się po kraju, często zasilając Loże w innych miastach. Z biegem lat doszło nawet do tego, że loża w Poznaniu zaprzestała działalności. Lecz tak jak w Naturze, po okresie więdnięcia i pozornej śmierci przychodzi Wiosna i czas Nadziei, tak dla poznańskiej masonerii nastał czas ponownego ożywienia.

Rozpoczął się okres odnowienia. Wielkie zasługi na tym polu położyła S:. i D:. Loża Kultura, która wsparła odradzające się wolnomularstwo poznańskie.

W 2015 roku powstał Trójkąt (czyli swego rodzaju "Loża w organizacji"), działający pod auspicjami loży Kultura. Skupiał on przedstawicieli wielkopolskiego środowiska masońskiego, którzy podejmowali trud odbudowy. Stopniowo dołączali do niego kolejni Bracia, widząc w odradzjącym się warsztacie szansę na powrót do wolnomularskiej pracy. Pojawili się też nowi Uczniowie i Czeladnicy, inicjowani jeszcze w warszawskiej loży Kultura, ale także w gdańskiej Gwieździe Morza.

Pod koniec roku 2017, przedstawiciele Trójkąta Karol Marcinkowski zwrócili się do Rady Zakonu Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o przywrócenie świateł w poznańskiej Loży...

Loża Karol Marcinkowski rozpoczęła swoją pełną działalność pod auspicjami Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej 24 lutego 2018 roku.

Nowy warsztat otrzymał uprawnienia do pracy w Rycie Francuskim oraz w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym (który Loża obrała sobie za ryt bazowy). Jest Lożą mieszaną, przyjmującą zarówno kobiety, jak i mężczyn.